Untitled

Rozpočet obce

Vloženo: 10.04.2017

Zajímavý odkaz na zveřejněné rozpočty obce Skorosice http://monitor­.statnipoklad­na.cz/…ail/00635863


Informace

Vloženo: 20.04.2015 | Autor: OÚ Skorošice

Vážení spoluobčané,

Obecní úřad Skorošice Vás informuje o placení poplatků obci:

  • poplatek za odpady – při placení jednou za rok se platí do 31.1. běžného kalendářního roku (dále jen “bkr“); při placení pololetně se platí do 31.1. bkr a do 30.6. bkr
  • poplatek za psa se platí do 30.4. bkr
  • vodné se platí nejméně jednou za půl roku
  • nájem z pozemků se platí do 30.6. bkr

provádění plateb je následující

  1. HOTOVOSTNÍ ZPŮSOB v pokladně ob.úřadu v souladu s rozvrhem pracovní doby,
  2. BEZHOTOVOSTNÍ ZPŮS0B – poštovní poukázkou
  • převodem z účtu na účet obce č. 20721841/0100.

Děkujeme za pochopení a včasné placení poplatků.

František Kadlec, starosta obce


Pozor na podvodné emaily

Vloženo: 01.07.2014

Vážení návštěvníci,
Chceme Vás varovat před podvodnými emaily, které se v poslední době šíří internetem a mohou předstírat, že jsou zaslány i z našich emailů. Jedná se o podvodné emaily informující adresáta o neuhrazené pohledávce. Přitom se odkazuje na přiložený soubor, který má údajně obsahovat smlouvu a platební údaje. Ve skutečnosti však obsahuje spustitelný soubor, který obsahuje virus. Důrazně proto varujeme uživatele před spouštěním přílohy u této zprávy. Jednotlivé zprávy se liší v detailech, jako je údajně neuhrazená částka, či jméno odesílatele.

Více informací se o dané problematice můžete dočíst např. zde. https://servis­.eset.cz/index­.php?…


Vývoz jímek, septiků, domovních čistíren a jiných kalů v celém okrese Jeseník

Vloženo: 15.12.2012

Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.,
Tyršova 248, 790 01 Jeseník
Tel:. 584 411 545, fax: 584 409 330

Vážení občané.

Od 1. 7. 2012 zajišťuje společnost Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. provoz vodohospodářské infrastruktury na území města Jeseník a obcí Lipová – Lázně, Česká Ves, Písečná, Bělá pod Pradědem a Hradec – Nová Ves. Mimo jiné Vak Jesenicka a.s. převzal i provoz čistírny odpadních vod a zajišťuje vývoz jímek, septiků, domovních čistíren a jiných kalů v celém okrese Jeseník i mimo něj. Vývoz je prováděn vozidly Tatra T 815 s objemem nádrže 12 m3 a lze ho objednat telefonicky na ČOV Česká Ves tel. 584 401 022, 734 133 954 nebo přímo u řidiče vozu na tel. 730 121 206, případně osobně v administrativní budově ČOV a v sídle společnosti, dále také písemnou objednávkou zaslanou na adresu společnosti, či elktronickou poštou na e-mail: hosek (at) vak­jes.cz .

Termín vývozu bude upřesněn dle možností zákazníka. Platba je požadována vždy až po provedení vývozu, na základě doručené faktury. Platbu lze uskutečnit v hotovosti v sídle společnosti, nebo bezhotovostně převodem na účet.

Cena za vývoz se stanovuje z následujících služeb:

33,– Kč za kilometr (výchozí bod ČOV Česká Ves a zpět)

290,– Kč za sání a vypouštění do 30 min.

85,– Kč za m3 čištění běžných domovních splašků

Ceník všech služeb je zveřejněn na našich internetových stránkách www.vakjes.cz v sekci Kalkulace cen / Ceník služeb a výkonů.

Sídlo společnosti: Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., Tyršova 248, 790 01 Jeseník. Provozní doba: pondělí až pátek: 7:00 – 15:00

Provozní doba pokladny: pondělí a středa : 7:00 – 16:00 hod.

ČOV Česká Ves: Polská ul. za autobusovou zastávkou „Č. Ves – konečná“

Petr Slovák

technický ředitel


SMS MÍSTNÍ ROZHLAS

Vloženo: 03.03.2011

SMS MÍSTNÍ ROZHLAS

Vážení spoluobčané,

abychom zajistili co nejrychlejší informovanost všech obyvatel, zavádí Obec Skorošice pro všechny obyvatele obce službu zasílání informací pomocí sms zpráv.

Chcete-Ii dostávat tyto informace bezplatně, zaregistrujte se prosím do adresáře obyvatel obce.

Napište prosím SMS zprávu ve tvaru:

ADD BEC5645

Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 608 512 513.

Cena této odeslané SMS zprávy je standardní dle Vašeho tarifu.

Doporučujeme všem obyvatelům, aby z každého popisného čísla byl k odběru informací
pomocí SMS zpráv přihlášen alespoň jeden občan.

Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela dobrovolné.

Zasílání SMS zpráv, které jste si někteří registrovali pomocí dosavadního způsobu bylo zrušeno Olomouckým krajem, proto obec přistoupila k tomuto samostatnému řešení.

Obecní úřad Skorošice


CZECHPOINT

Vloženo: 16.03.2010

Na OÚ Skorošice je možno pořídit autorizované výpisy z CZECHPOINTu.
O co všechno můžete zažádat zjistíte zde http://www.czechpo­int.cz/web/?….


Datová schránka

Vloženo: 16.03.2010

Obec Skorošice/OÚ Skorošice provozuje datovou schránku s ID: 7ezbg97


Informace

Vloženo: 19.01.2010

Některé další aktuální informace jsou zveřejněny na ÚŘEDNÍ DESCE složka ÚŘEDNÍ DESKA a další.

Věnujte prosím pozornost novým cenám od 1.1.2010, které jsou zveřejněny na ÚŘEDNÍ DESCE

Obec Skorošice je od 1.12.2009 plátcem DPH – IČ: 00635863 DIČ: CZ00635863