Untitled
ZpětÚřední deska
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí
vyvěšeno od 25.4.2017 do 1.6.2017, velikost: 96 Kb
Výběrové řízení - Správce mapového portálu města
vyvěšeno od 24.4.2017 do 9.5.2017, velikost: 234 Kb
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné - Skorošice
vyvěšeno od 21.4.2017 do 10.5.2017, velikost: 230 Kb
Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
vyvěšeno od 20.4.2017 do 8.5.2017, velikost: 1612 Kb
Návrh rozpočtu SOSM na rok 2017
vyvěšeno od 12.4.2017 do 28.4.2017, velikost: 346 Kb
Účetní závěrka SOSM za rok 2016
vyvěšeno od 12.4.2017 do 28.4.2017, velikost: 2389 Kb
Závěrečný účet SOSM za rok 2016
vyvěšeno od 12.4.2017 do 28.4.2017, velikost: 935 Kb
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci nemovitostí v obci - tabulka - aktualizace
vyvěšeno od 15.3.2017, velikost: 18 Kb
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu (Horní Skorošice)
vyvěšeno od 1.2.2017 do 2.5.2017, velikost: 109 Kb
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu (Petrovice u Skorošic)
vyvěšeno od 1.2.2017 do 2.5.2017, velikost: 112 Kb
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - výzva k předkládání žádostí o dotaci
vyvěšeno od 26.1.2017 do 30.4.2017, velikost: 57 Kb
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci nemovitostí v obci - výzva
vyvěšeno od 25.2.2015, velikost: 15 Kb