Untitled
ZpětÚřední deska
Výběrové řízení na odborného lesního hospodáře pro Lesy obce Skorošice
vyvěšeno od 13.8.2019 do 28.8.2019, velikost: 337 Kb
veřejná vyhláška o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 až 3 lesního zákona
vyvěšeno od 5.4.2019 do 31.12.2022, velikost: 234 Kb
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci nemovitostí v obci - tabulka - aktualizace
vyvěšeno od 27.2.2018, velikost: 36 Kb
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci nemovitostí v obci - výzva
vyvěšeno od 25.2.2015, velikost: 15 Kb