Untitled
ZpětÚřední deska
veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
vyvěšeno od 14.8.2018 do 21.9.2018, velikost: 123 Kb
Oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov
vyvěšeno od 1.8.2018 do 17.8.2018, velikost: 335 Kb
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci nemovitostí v obci - tabulka - aktualizace
vyvěšeno od 27.2.2018, velikost: 36 Kb
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci nemovitostí v obci - výzva
vyvěšeno od 25.2.2015, velikost: 15 Kb