Untitled
ZpětÚřední deska
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru zubní lékařství (ambulantní péče)
vyvěšeno od 5.2.2018 do 21.3.2018, velikost: 81 Kb
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
vyvěšeno od 2.2.2018 do 6.3.2018, velikost: 100 Kb
Výzva k předkládání žádostí o dotaci - Podpora obnovy kulturních památek
vyvěšeno od 11.1.2018 do 28.2.2018, velikost: 557 Kb
Oznámení o zamýšleném převodu - p.č. 3759/1, k.ú. Horní Skorošice
vyvěšeno od 28.11.2017 do 28.2.2018, velikost: 939 Kb
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci nemovitostí v obci - tabulka - aktualizace
vyvěšeno od 7.9.2017, velikost: 22 Kb
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci nemovitostí v obci - výzva
vyvěšeno od 25.2.2015, velikost: 15 Kb